در مقاله قبل درباره‌ی ویژگی‌های شخصیت متقاعد کننده یا همان شخصیت فروشنده‌ی حرفه‌ای صحبت کردیم و با یکدیگر شش ویژگی این شخصیت متقاعد کننده را بررسی نمودیم. در این مقاله میخواهیم، در مورد ویژگی های دیگر شخصیت کاریزماتیک صحبت کنیم: ۷) خودتان را به‌عنوان کسی در نظر بگیرید که برای خودش کار می‌کند چه مالک […]

ادامه مطلب