روز: مهر ۱۰, ۱۳۹۶

⁠⁣در کتاب رهبری برند ، نوشته دیویدآکر آمده است:"وقتی سطح بالایی از کیفیت ادراک شده ایجاد شود (یا که بتوانیم آن را ایجاد کنیم)، افزایش قیمت نه تنها موجب افزایش حاشیه سود می‌شود، بلکه به ادراک هم کمک می‌کند"فرض آکر این است که "برندهای قوی قیمت‌های بالاتری دارند"واقعیت هم همین است، برندهای قدرتمند با قطعا […]

ادامه مطلب

⁠⁣مخاطبان خود را تعریف کنید:یکی از مهم ترین مراحل در استراتژی محتوا درک کسانی است که با آن ها صحبت می کنید. باید همه چیز را در مورد مخاطبان خود بدانید. به عنوان مثال باید موارد زیر را بدانید: اطلاعات جمعیتی( سن ، جنسیت، موقعیت و غیره) مخاطبان به غیر از سایت شما از چه […]

ادامه مطلب