تعریف شبکه سازی در مدیریت: شبکه سازی در مدیریت فرآیند ایجاد رابطه دو طرفه‌ای سودمند با دیگر مدیران کسب‌وکار، مشتریان بالقوه و مشتریان اصلی ما است. هدف اولیه شبکه سازی در مدیریت این است که کسب‌وکار خودمان را به دیگران معرفی کنیم به امید اینکه بتوانیم آنها را به مشتریانمان تبدیل کنیم. حال ممکن است […]

ادامه مطلب