اوایل امسال، IBM مانند دیگر شرکتهای بزرگی چون Aetna تصمیم گرفتند به روشها و شرایط کاری سنتی برگردند. این غول تکنولوژی  به هزاران نفر از کارکنان دورکار خود دستور داد یا مجددا به محل کار بازگردند و در آن حضور داشته باشند و یا کار دیگری را پیدا کنند و به همین دلیل بسیار مورد […]

ادامه مطلب