ماه: آذر ۱۳۹۶

نطق (سخنرانی)  آسانسوری چیست؟ برای تعریف نطق (سخنرانی) آسانسوری اجازه دهید برایتان یک داستان بگویم: فکر کنید ایده و یا کار بسیار مهمی دارید که میخواهید آن را با یک مدیر بزرگ که سرش بسیار شلوغ است مطرح کنید (به عنوان مثال بیل گیتس). در کنفرانسی او را میبینید و عزمتان را جزم می کنید […]

ادامه مطلب

دورکاری و شبکه سازی – دو موضوع متناقض؟؟

یکی از مدل کسب و کارهایی که در چندسال گذشته بسیار پر رونق شده است دورکاریست ولی آیا با دورکاری باز هم میتوان شبکه سازی کرد؟ در این مقاله سعی کرده ام راهکارهای شبکه سازی برای اشخاصی که دورکاری میکنند قرار دهم تا از این فرصت برای کسب تجربه و همین طور رونق کسب و […]

ادامه مطلب