⁣برندسازی فروش را برای فروشنده راحت‌تر می‌کند
مدیرعامل یک شرکت جهانی که می‌خواهد چشم‌انداز جدید را به هیئت‌مدیره منتقل نماید، یا مشاور مالی که برای سرمایه‌گذاری بر روی محصولات ایجاد نیاز می‌کند، همگی در حال فروش هستند.
هویت برند استراتژیک بر مخاطبان و فرهنگ‌های مختلف تأثیرگذار است تا آگاهی ایجاد نماید و درک کاملی از شرکت و نقاط قوتش به وجود آورد.
هویت مؤثر با نمایان ساختن اطلاعات، در جست‌وجوی آن است تا به‌روشنی ارزشمنحصربه‌فردی را که توسط شرکت ارائه می‌شود، به همگان انتقال دهد. انسجام روش‌های ارتباطی در رسانه‌های گوناگون، پیام بسیار تأثیرگذاری را به مشتری درباره‌ی تمرکز بسیار زیاد شرکت انتقال می‌دهد

@BVosoughi
By: via Bijan Vosoughiبیژن وثوقی

بیشتر بخوانید:  نوشته شماره چهار

دیدگاه خود را ارسال کنید...