اگر بخواهیم حیوانی را پیدا کنیم که ازنظر ویژگی‌ها نزدیک به فروشنده حرفه‌ای باشد بهترین حیوان چیست؟ شیر؟ به خاطر قدرتش! روباه؟ به خاطر زیرکی و سیاستش! و یا گرگ؟ به خاطر کار تیمی! از دیدگاه من کرگدن نزدیک‌ترین ویژگی‌ها را دارد. شاید تعجب کنید که چرا می‌گویم کرگدن! دلیل این انتخاب پنج ویژگی مشترک […]

ادامه مطلب