یکی از مدل کسب و کارهایی که در چندسال گذشته بسیار پر رونق شده است دورکاریست ولی آیا با دورکاری باز هم میتوان شبکه سازی کرد؟ در این مقاله سعی کرده ام راهکارهای شبکه سازی برای اشخاصی که دورکاری میکنند قرار دهم تا از این فرصت برای کسب تجربه و همین طور رونق کسب و […]

ادامه مطلب