چگونه اعتماد به نفس را افزایش دهیم کتاب “چگونه اعتماد به نفس را افزایش دهیم” نوشته دیل کارنگی و ترجمه حسن حسینی، طرحی جدید برگرفته از کتاب قبلی همین نویسنده معتبر با عنوان “چگونه آسان و تأثیر گذار سخنرانی کنیم” است که به به‌دست آوردن اعتماد به نفس و شهامت در سخنرانی می‌پردازد. گرچه کتاب قبلی نویسنده […]

ادامه مطلب