باور نادرست و رایجی که وجود دارد این است که فروش و فروشندگی امری آسان است که هر شخص به‌راحتی از عهده آن برمی‌آید. گاها بر این تصورند که فروشنده واقعی کسی است بتواند چیزهای در دسترس مثل هوا را هم بفروشد، که این باور کاملاً نادرستی است. هر شخص در زندگی خود اولویت‌هایی دارد […]

ادامه مطلب