کتاب هنر شفاف اندیشیدن اثر ارزشمند رولف دولبی کتاب هنر شفاف اندیشیدن اثر ارزشمند رولف دولبی، نویسنده، رمان‌نویس و کارآفرین سوئیسی است. او در این کتاب به بررسی خطاهای شناختی می‌پردازد.  این خطاها را بر اساس مطالعات، تحقیقات و تجربیات شخصی خود و سایر صاحب‌نظران و اندیشمندان شناسایی و درنهایت در این کتاب به ما معرفی کرده است. در این کتاب […]

ادامه مطلب