زبان بدن یکی از مهمترین موضوعاتی که جدیدا در کشور ما زیاد در آموزش ها بها داده میشود زبان بدن است. اما زبان بدن نه به آن شیوه ای که شنیده ایم یک سری تکنیک و ترفند بلکه در کنار همه دیگر ابزار های غیر کلامی ارتباطات که باید سعی کنیم با یکدیگر هم طیف […]

ادامه مطلب