اتیکت چیست؟

 اتیکت یعنی در هر موقعیتی (از نظر مکانی و زمانی) چگونه رفتار کنیم تا هم حس بهتری به دیگران و افراد حاضر بدهیم و هم نتیجه بهتری بگیریم. این رفتارها در موقعیت‌های مختلف اصول و قوانین خاصی دارند که باید آنها را رعایت کنیم. از پوشش ما در این موقعیت‌ها تا نحوه بیان‌مان، اتیکت ما را در این موقعیت‌ها را به وجود می آورد.

در این کارگاه چه می‌آموزید؟

اتیکت یا آداب معاشرت چیست ؟ و چه استفاده‌هایی دارد؟

مدل ذهنی پیش‌نیاز اتیکت چیست؟

در اماکن عمومی چگونه رفتار کنیم؟ و یا اتیکت اماکن عمومی چیست؟

اتیکت مهمانی: میزبانی و مهمانی اصولی

اتیکت در نحوه دادن و گرفتن

اتیکت جلسات کاری: نکاتی که در جلسات باید حواسمان به آن‌ها باشد

اتیکت حضور در فضای مجازی و نحوه صحیح برقرار کردن ارتباط در دنیای مجازی

  • نحوه آشنایی و معرفی کردن افراد
  • نحوه دست دادن با افراد
  • نحوه لباس پوشیدن در میهمانیها و مراسم
  • نحوه غذا خوردن در مکانهای مختلف
  • آشنایی با نکات مثبت و منفی در تاثیر گذاری بر روی افراد
بیشتر بخوانید:  کرگدن فروشنده

دیدگاه خود را ارسال کنید...