یکی از اشتباهات بازاریاب ها این است که تنها به ایجاد سرنخ در فروش بسنده میکنند.

آنها فکر میکنند صرفا هرچه بیشتر دیده شوند باعث فروش بیشتر میشوند.

اما این طور نیست الزاما دیده شدن بیشتر باعث فروش بیشتر نمیشود.

بازاریابی پروسه ای طولانی و با جزئیات است که نیاز به تمرکز بیشتر و برنامه ریزی برای موفقیت دارد.

در اینفوگرافیک زیر به همین تفاوت مهم پرداخته ایم.

منبع:

www.bizible.com

 

در ادامه پیشنهاد میکنم حتما مقالات زیر را مطالعه کنید:

 

 

سرنخ فروش و بازاریابی

سرنخ فروش و بازاریابی

بیشتر بخوانید:  شبکه سازی در مدیریت، شبکه سازی و ارتباط موثر در کسب و کار

دیدگاه خود را ارسال کنید...