مرور دسته بندی:

معرفی کتاب

هنر شفاف اندیشیدن – رولف دولبی

هنر شفاف اندیشیدن – رولف دولبی

کتاب هنر شفاف اندیشیدن اثر ارزشمند رولف دولبی کتاب هنر شفاف اندیشیدن اثر ارزشمند رولف دولبی، نویسنده، رمان‌نویس و کارآفرین سوئیسی است. او در این کتاب به بررسی خطاهای ...